Πως να ξεκινήσω

Το γκότζι μπέρρι είναι μία νέα καλλιέργεια στην Ελλάδα, δεν υπάρχει σχετική βιβλιογραφία και για αυτό θα πρέπει κανείς πριν αρχίσει να το καλλιεργεί να κάνει τα εξής βήματα, ώστε να ενημερωθεί σωστά και να μη γίνουν λάθη και η καλλιέργεια του να είναι επιτυχής και προσοδοφόρος.:

  1. Να έρθει σε επαφή με ειδικούς γεωπόνους, οι οποίοι έχουν την γνώση και την εμπειρία της καλλιέργειας αυτής, επειδή στο internet γράφονται διάφορα για την καλλιέργεια του γκότζι μπέρρι, τα οποία όμως δεν είναι πάντα σωστά. Η εταιρεια SymAgro προσφέρει δωρεάν τεχνική υποστήριξη αλλά και έχει δεκάδες επιτυχημένους καλλιεργητές γκότζι μπέρρι που συνεργάζονται μαζί της.

  2. Η επαφή που θα γίνει με τους γεωπόνους θα είναι ουσιαστική. Θα ξεκινήσει με μία συζήτηση όσον αφορά τα γενικά χαρακτηριστικά του αγροτεμαχίου που θα καλλιεργηθεί με το γκότζι μπέρρι. Δηλαδή, θα εξετασθεί η περιοχή του αγροτεμαχίου, το κλίμα της, το ανάγλυφο του εδάφους, το υψόμετρο, το προφίλ του, η δυνατότητα άρδευσης, κλπ.

  3. Μετά από την επαφή αυτή με τους γεωπόνους, θα καθορισθεί ο αριθμός των φυτών που θα φυτευτούν στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο και θα γίνει η παραγγελία των φυτών.

  4. Οι γεωπόνοι  θα δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες στον ενδιαφερόμενο μελλοντικό καλλιεργητή όσον αφορά τον τρόπο λήψεως δείγματος εδάφους, το οποίο θα δοθεί για ανάλυση σε εξειδικευμένο εδαφολογικό εργαστήριο, ώστε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων την φυσικοχημική σύνθεση του και τις τυχόν ελλείψεις του σε θρεπτικά στοιχεία. Με βάση την ανάλυση του εδάφους και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της, που θα γίνει από τους γεωπόνους μας, θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες για την βελτίωση των ιδιοτήτων του εδάφους, συστήνοντας την κατάλληλη λίπανση.

  5. Στην συνέχεια θα δοθούν οδηγίες για τον τρόπο προετοιμασίας του αγροτεμαχίου ώστε να είναι έτοιμο για την φύτευση των δενδρυλλίων. Οι οδηγίες αυτές αφορούν την τυχόν βελτίωση του εδάφους με οργανικές ουσίες, την βασική λίπανση με τα κατάλληλα λιπάσματα (βιολογικά ή χημικά) που πρέπει να γίνει, το όργωμα, το φρεζάρισμα, την χάραξη των γραμμών φυτεύσεως, κλπ.

  6. Αφού γίνουν οι ανωτέρω εργασίες θα καθορισθεί η ημερομηνία της φυτεύσεως. Η καλύτερη εποχή για την φύτευση των δενδρυλλίων του γκότζι μπέρρι σε γλάστρα, είναι, από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Μάρτιο, ανάλογα με την περιοχή. Τα φυτά του γκότζι μπέρρι θα πρέπει είναι πιστοποιημένα, και να προέρχονται από τα μεγαλύτερα φυτώρια της Ευρώπης, θα έχουν παραχθεί από μοσχεύματα, θα είναι υγιή και θα είναι της ποικιλίας που θα έχετε καθορίσει με τους γεωπόνους. Τα φυτά θα είναι σε γλάστρες με μπάλα χώματος.

  7. Η φύτευση θα γίνει αφού έχει γίνει η χάραξη των γραμμών φυτεύσεως και αφού γίνουν οι λακκούβες φυτεύσεως. Οι λακκούβες φυτεύσεως θα έχουν διαστάσεις (15Χ 20cm). Η φύτευση είναι εύκολη. Στην αρχή, βγαίνουν τα φυτά από την γλάστρα και τοποθετούνται στις οπές, ενώ καλύπτεται με χώμα σε ύψος 1-1,5cm η επιφάνεια της γλάστρας. Μετά την φύτευση θα ποτιστούν τα δενδρύλλια με μία ποσότητα νερού ώστε να φύγει ο αέρας και οι ρίζες να έρθουν σε επαφή με την υγρασία του εδάφους και το χώμα.

  8. Κατά την διάρκεια του χειμώνα δεν γίνεται καμία εργασία, στο έδαφος, ενώ τα φυτά δεν έχουν πρόβλημα από τις χαμηλές θερμοκρασίες.

  9. Την άνοιξη τα φυτά αρχίζουν να αναπτύσσονται δημιουργώντας στην αρχή λεπτό βλαστό και για αυτό θα πρέπει να γίνει μία υποστύλωση με πασσάλους. Απομακρύνονται οι παραφυάδες. Οι πάσσαλοι διατηρούνται 1-2 χρόνια, στην συνέχεια αφαιρούνται επειδή το φυτό αναπτύσσει τον κορμό του και παίρνει την μορφή της ιτέας της κλαίουσας. Την άνοιξη αρχίζουν τα ποτίσματα που πρέπει να είναι κανονικά ώστε να αναπτυχθούν τα φυτά σωστά.